Scenariusze

Zgromadzone tu scenariusze skierowane są do nauczycieli różnych przedmiotów, takich jak przyroda, geografia, biologia, historia, WOS. Materiały kierujemy również do wszystkich osób zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną. Przy każdym scenariuszu zaznaczono, dla której grupy wiekowej jest przeznaczony, a wiele zajęć po niewielkiej modyfikacji można wykorzystywać w starszych lub młodszych grupach.

Konspekty zostały opracowane w taki sposób, by podczas zajęć nauczyciel wykorzystywał różnorodne metody pracy, gry i zabawy edukacyjne, zadania plastyczne, symulacje, odgrywanie ról, które uczynią treści zajęć bardziej przystępnymi i ciekawszymi dla uczniów, pozwolą na zaangażowanie i aktywizację wszystkich uczestników, będą sprzyjać kreatywnemu myśleniu. Staraliśmy się zaproponować zajęcia możliwie najbardziej interaktywne, zapewniające pełny udział uczniów.

Scenariusze są tylko naszą propozycją tego, w jaki sposób można mówić młodzieży o ochronie przyrodzie i historii. Zachęcamy do ich modyfikacji i dostosowania do możliwości czasowych, poziomu wiedzy i zaangażowania uczniów.

Więcej scenariuszy i materiałów dydaktycznych znaleźć można na naszych stronach internetowych: